logo
. . .
Төрийн бус байгууллага

Бүх төрлийн төрийн бус байгууллага, холбоод гишүүнчлэлийн бүртгэлтэй, бүрэн админ удирдлагатай вэбсайт хийлгэх боломжтой. Төлбөрийн уян хатан нөхцөл санал болгож байна.

Төрийн бус байгууллага

Бүх төрлийн төрийн бус байгууллага, холбоод гишүүнчлэлийн бүртгэлтэй, бүрэн админ удирдлагатай вэбсайт хийлгэх боломжтой. Төлбөрийн уян хатан нөхцөл санал болгож байна.

hosing

Хурдан ажиллах

Гар утас, таблетээс жижгэрч харагдах

hosing

Бусад системүүдтэй интеграци хийх

Taobao, Alibaba, Amazon ...

7768-2627, 8818-2019

Та вэбсайт хийлгэж эхлэхээс өмнө домайн нэрээ худалдаж авсан байж болно. Мөн дараа нь ч авж болно. Хост шинээр аваад бид таны нэр дээрх домайн нэртэй холбох, эсвэл шинээр худалдан авж холбож болно.

Байгууллагын чиглэл, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц агуулгаас хамааран үнэ болон хугацаа өөр өөр байдаг боловч байгууллагын вэбсайт 14-21 хоног болдог.
Вэбсайтад оруулах мэдээ мэдээлэл нь бүрэн бэлдсэн байвал 7-10 хоногт хийгдэж дуусна.